Výchovný poradca
Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám. 

Na mojej stránke nájdete informácie k výberu strednej školy, ale aj informácie k problémom vo výchovnovzdelávacom procese.