Kariérne poradenstvo
             Prihlášky na SŠ s "talentovkami" odovzdať do 20. 2. 2019                                                                    Stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl v Mi sa uskutoční 5.3.2019 o 16,30 v ŠJ

Prihlášky na SŠ do 10. 4. 2019

Záujem o jednotlivé odbory na stredných školách na Slovensku nájdete na:

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Odkazy na stránky stredných škôl

Dni otvorených dverí na SŠ

DOD SOŠ služieb a obchodu- 12.2. 2012

OA Michalovce - DOD 5.12

SOŠ obchodu a služieb 

DOD - 28. 11. po dohode s VP - po veľkej prestávke, alebo individuálne s rodičom

SOŠ cirkevná - 22. 11. 2018 

po dohode s VP - po 4. vyuč. hodine

 alebo individuálne

GPH Michalovce 

DOD a správna voľba povolania

25. 10. 2018  

https://www.gphmi.sk/2018/10/dod-na-gph-spravna-volba-povolania/

SZŠ Michalovce 

25. 10. 2018  záujem nahlásiť VP https://www.szsmi.eu.sk/


Gymnázium Park mládeže 5 Košice:

https://gpm.edupage.org/

6. 10. 2018 odchod vlakom 5:50 z Michaloviec

záujem nahlásiť VP